23/07/2022

بازدید آقای مسعود قاسمی مدیر فنی تیم های ملی از تمرین تیم لیگ برتر آفتاب زاگرس

حضور جناب آقای مسعود قاسمی مدیر فنی تیم های ملی در تمرین امروز تیم لیگ برتر آفتاب زاگرس جهت ارزیابی و بررسی شرایط این تیم
gdpr-image
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از این وب سایت شما با ما سیاست حفاظت از داده ها موافقت می کنید.
بیشتر بخوانید