23/07/2022

برگزاری اولین و بزرگترین کلینیک شوت با عنوان کلینیک توسعه در سطح کشور

اگر در یک جمله کوتاه از من بپرسند که شما از جوان چه میخواهید، خواهم گفت: تحصیل، تهذیب و ورزش “مقام معظم رهبری” از جمله اهداف […]
gdpr-image
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از این وب سایت شما با ما سیاست حفاظت از داده ها موافقت می کنید.
بیشتر بخوانید