25/07/2022

مصاحبه با آقای سعید شریفی رئیس هئیت بسکتبال شهرستان رامشیر

مصاحبه با آقای سعید شریفی رئیس هئیت بسکتبال شهرستان رامشیر روابط عمومی هئیت بسکتبال استان خوزستان
gdpr-image
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از این وب سایت شما با ما سیاست حفاظت از داده ها موافقت می کنید.
بیشتر بخوانید