گزارش صدا‌و سیمای خوزستان از مراسم تجلیل از استاد مجید توفیق و پیشکسوتان استان خوزستان