گزارش تصویری دیدار بین تیم های مهرام تهران و خانه بسکتبال خوزستان – ۲۴-۱۲-۱۴۰۰