گزارش تصویری دیدار بین تیم های صنعت مس کرمان و خانه بسکتبال خوزستان – ۱۸-۱۲-۱۴۰۰