گزارش تصویری دیدار بین تیم های شیمیدر قم و پالایش نفت آبادان – ۶-۱۲-۱۴۰۰