گزارش تصویری دیدار بین تیم های اکسون و پالایش نفت آبادان (۱)- ۱۹-۱۲-۱۴۰۰