گزارش تصویری دیدار بین تیم های اکسون و پالایش نفت آبادان(۲) – ۱۹-۱۲-۱۴۰۰