گزارش تصویری آویژه صنعت پارسا مشهد و خانه بسکتبال خوزستان – ۱۳-۱۲-۱۴۰۰