نظر به تعهد و تجارب و عملکرد مثبت، با ابلاغی از سوی ریاست هیئت بسکتبال استان خوزستان، جناب آقای امير ارسلان حافظى به عنوان رئيس كميته داوران منصوب شد