نظر به تعهد و تجارب و عملکرد مثبت، با ابلاغی از سوی ریاست هیئت بسکتبال استان خوزستان، سركار خانم توران اشتريه به عنوان رئيس كميته اجرائي مسابقات بانوان منصوب شد