صفحه نخست / اخبار / لیگ / دستجات / نتایج دور رفت مسابقات بسکتبال زیرگروه باشگاههای کشور (سال ۱۳۹۴)

نتایج دور رفت مسابقات بسکتبال زیرگروه باشگاههای کشور (سال ۱۳۹۴)

phpThumb_generated_thumbnail

شاهسون نی ریز ۶۴ – ۴۹ پالایش نفت آبادان
پالایش نفت آبادان ۴۸ – ۵۵هیأت بسکتبال سیرجان
پالایش نفت آبادان ۴۸ – ۶۳ جبیرقشم

هیأت بسکتبال کاشان ۵۶ – ۵۳ منصورین دزفول
منصورین دزفول ۵۲ – ۷۰گهر زمین سیرجان
منصورین دزفول ۵۰ – ۹۴لتو کرمانشاه

جدال تیمها در پنج گروه

دور رفت زیر گروه باشگاههای کشور از روز سه شنبه ۹۴٫۰۷٫۱۴  لغایت ۹۴٫۰۷٫۱۷ در  ۵ گروه برگزار میگردد. به گزارش کمیته مسابقات فدراسیون گروه بندی و برنامه مسابقات به شرح زیر است :

برنامه مرحله اول دور رفت مسابقات بسکتبال زیرگروه باشگاههای کشور-سال ۱۳۹۴

 

گروه یک :

میزبان : باشگاه جبیر قشم                                                      نماینده فدراسیون : آقای محمد مقیم

ورود: بعدازظهر روز سه شنبه ۹۴٫۷٫۱۴                             خروج : بعدازظهر روز جمعه ۹۴٫۷٫۱۷

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم “روشن”

تیم “تیره”

چهارشنبه ۹۴٫۷٫۱۵

۱۷:۰۰

شاهسون نی ریز

پالایش نفت آبادان

۱۸:۳۰

هیأت بسکتبال سیرجان

جبیر قشم

پنجشنبه ۹۴٫۷٫۱۶

۱۷:۰۰

پالایش نفت آبادان

هیأت بسکتبال سیرجان

۱۸:۳۰

جبیر قشم

شاهسون نی ریز

جمعه ۹۴٫۷٫۱۷

۹:۳۰ صبح

شاهسون نی ریز

هیأت بسکتبال سیرجان

۱۱:۰۰ صبح

پالایش نفت آبادان

جبیر قشم

گروه دو :

میزبان : باشگاه قابوس سازه گنبد                                       نماینده فدراسیون : آقای جلال آل عقیل

ورود : بعدازظهر روز سه شنبه ۹۴٫۷٫۱۴                            خروج : بعدازظهر روز جمعه ۹۴٫۷٫۱۷

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم “روشن”

تیم “تیره”

چهارشنبه ۹۴٫۷٫۱۵

۱۷:۰۰

تاکسیرانی شهرداری سبزوار

آریاک تهران

۱۸:۳۰

هیأت بسکتبال شاهرود

قابوس سازه گنبد

پنجشنبه ۹۴٫۷٫۱۶

۱۷:۰۰

آریاک تهران

هیأت بسکتبال شاهرود

۱۸:۳۰

قابوس سازه گنبد

تاکسیرانی شهرداری سبزوار

جمعه ۹۴٫۷٫۱۷

۹:۳۰ صبح

تاکسیرانی شهرداری سبزوار

هیأت بسکتبال شاهرود

۱۱:۰۰ صبح

آریاک تهران

قابوس سازه گنبد

گروه سه :

میزبان : باشگاه قطران کاوه گرگان                                   نماینده فدراسیون : آقای مهدی مکری

ورود : بعدازظهر روز سه شنبه ۹۴٫۷٫۱۴                             خروج : بعدازظهر روز جمعه ۹۴٫۷٫۱۷

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم “روشن”

تیم “تیره”

چهارشنبه ۹۴٫۷٫۱۵

۱۷:۰۰

ساوه جوان

آرمان بیهق “سبزوار”

۱۸:۳۰

قطران کاوه گرگان

عقاب تهران

پنجشنبه ۹۴٫۷٫۱۶

۱۷:۰۰

عقاب تهران

ساوه جوان

۱۸:۳۰

آرمان بیهق “سبزوار”

قطران کاوه گرگان

جمعه ۹۴٫۷٫۱۷

۹:۳۰ صبح

عقاب تهران

آرمان بیهق “سبزوار”

۱۱:۰۰ صبح

قطران کاوه گرگان

ساوه جوان

گروه چهار :

میزبان : باشگاه شهرداری یزد                                              نماینده فدراسیون : آقای عباس مقدس زاده

ورود : بعدازظهر روز سه شنبه ۹۴٫۷٫۱۷                            خروج : بعدازظهر روز جمعه ۹۴٫۷٫۱۷

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم “روشن”

تیم “تیره”

چهارشنبه ۹۴٫۷٫۱۵

۱۷:۰۰

استقلال زرین قشم

شهرداری زهک

۱۸:۳۰

هیأت بسکتبال بانه

شهرداری یزد

پنجشنبه ۹۴٫۷٫۱۶

۱۷:۰۰

شهرداری زهک

هیأت بسکتبال بانه

۱۸:۳۰

شهرداری یزد

استقلال زرین قشم

جمعه ۹۴٫۷٫۱۷

۹:۳۰ صبح

استقلال زرین قشم

هیأت بسکتبال بانه

۱۱:۰۰ صبح

شهرداری زهک

شهرداری یزد

گروه پنج :

میزبان : باشگاه لتو کرمانشاه                                                 نماینده فدراسیون : آقای محمد ایمانی

ورود : بعدازظهر روز سه شنبه ۹۴٫۷٫۱۴                            خروج : بعدازظهر روز جمعه ۹۴٫۷٫۱۷

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم “روشن”

تیم “تیره”

چهارشنبه ۹۴٫۷٫۱۵

۱۷:۰۰

هیأت بسکتبال کاشان

منصورین دزفول

۱۸:۳۰

گهر زمین سیرجان

لتو کرمانشاه

پنجشنبه ۹۴٫۷٫۱۶

۱۷:۰۰

منصورین دزفول

گهر زمین سیرجان

۱۸:۳۰

لتو کرمانشاه

هیأت بسکتبال کاشان

جمعه ۹۴٫۷٫۱۷

۹:۳۰ صبح

هیأت بسکتبال کاشان

گهر زمین سیرجان

۱۱:۰۰ صبح

منصورین دزفول

لتو کرمانشاه

درباره admin

مشاهده کنید

آغاز مرحله دوم لیگ جوانان پسر

رقابتهای لیگ جوانان پسر کشور با حضور ۲۴ تیم راه یافته به این مرحله از ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.