حمایت همه جانبه رئیس هئیت بسکتبال خوزستان از بسکتبال بانوان
خانم خورشیدی مهر مدیر فنی تیم خانه بسکتبال خوزستان از آمادگی کامل تیم خبر داد و گفت با آمادگی کامل وارد مسابقات خواهیم شد حمایت خوبی از از طرف رئیس هیات بسکتبال خوزستان آقای دکتر پیر عباسی به تیم خانه بسکتبال بانوان شده امیدواریم در رقابت های لیگ دسته یک باشگاههای کشور نماینده شایسته ای برای استان باشیم.


روابط عمومی هئیت بسکتبال خوزستان