مراسم تجلیل و نکوداشت اسطوره بسکتبال خوزستان و ایران، مرد فرهنگ و ادب، استاد دکتر عبدالمجید توفیق
و تجلیل از پیشکسوتان ارزنده خوزستان
با‌حضور همه‌ خانواده بسکتبال خوزستان برای پاس داشت خدمات ارزنده بزرگان بسکتبال خوزستان
زمانن برگزاری: چهارشنبه ۲۵ خرداد ساعت ۱۸:۳۰
مکان: اهواز، چهارشیر، سالن همایش های شرکت گاز خوزستان