طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون بسکتبال، محسن معزی فر به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون بسکتبال منصوب شد.
ضمن عرض تبریک به ایشان برایشان توفیق روز افزون را از خداوند منان مسئلت مینماییم