لیگ برتر بسکتبال کشور ۹۶-۹۷

لیگ برتر بسکتبال کشور ۹۶-۹۷

ردیف تیم ها بازی برد باخت زده خورده +/- امتیاز
۱ پتروشیمی بندر امام ۱۶ ۱۵ ۱ ۱,۴۰۸ ۱,۰۷۷ ۳۳۱ ۳۱
۲ شهرداری تبریز ۱۶ ۱۲ ۴ ۱,۳۴۰ ۱,۰۵۲ ۲۸۸ ۲۸
۳ نفت آبادان ۱۶ ۱۱ ۵ ۱,۲۹۳ ۱,۱۵۵ ۱۳۸ ۲۷
۴ مهرام ۱۶ ۱۱ ۵ ۱,۲۵۲ ۱,۰۹۶ ۱۵۶ ۲۷
۵ دانشگاه آزاد ۱۶ ۷ ۹ ۹۹۷ ۱,۰۲۰ -۲۳ ۲۳
۶ نیروی زمینی تهران ۱۶ ۶ ۱۰ ۱,۰۶۲ ۱,۱۳۵ -۷۳ ۲۲
۷ یس آل گرگان ۱۶ ۵ ۱۱ ۱,۰۸۹ ۱,۳۴۹ -۲۶۰ ۲۱
۸ شهرداری گرگان ۱۶ ۳ ۱۳ ۱,۰۶۳ ۱,۲۵۱ -۱۸۸ ۱۹
۹ رعد پدافند هوایی خوزستان ۱۶ ۲ ۱۴ ۹۵۶ ۱,۳۰۵ -۳۴۹ ۱۸

 

لیگ برتر بسکتبال ایران مرحله پلی آف بازی سوم
پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶
پتروشیمی بندر امام
۹۸ – ۶۹
 شهرداری گرگان
شهرداری تبریز
۹۹ – ۶۴
 یس آل گرگان
نفت آبادان امام 
۷۲ – ۶۷
نیروری زمینی 
مهرام 
۹۶ – ۱۰۱
دانشگاه آزاد 
لیگ برتر بسکتبال ایران مرجله پلی آف بازی دوم
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶
شهرداری گرگان 
۵۷ – ۸۳
 پتروشیمی بندر امام
یس آل گرگان
۷۲ – ۸۹
 شهرداری تبریز
نیروری زمینی 
۶۰ – ۷۸
نفت آبادان امام 
دانشگاه آزاد 
۶۶ – ۷۵
مهرام 
لیگ برتر بسکتبال ایران مرجله پلی آف بازی اول
جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶
شهرداری گرگان 
۷۳ – ۸۹
 پتروشیمی بندر امام
یس آل گرگان
۶۱ – ۹۵
 شهرداری تبریز
نیروری زمینی 
۷۳ – ۸۵
نفت آبادان امام 
دانشگاه آزاد 
۷۰ – ۸۰
مهرام 
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته نهم دور برگشت
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
نفت آبادان امام 
۶۴ – ۶۰
 دانشگاه آزاد
یس آل گرگان
۷۷ – ۸۲
 شهرداری گرگان
مهرام 
۸۱ – ۸۰
پتروشیمی بندر امام 
نیروری زمینی 
۷۰ – ۷۹
شهرداری تبریز 
استراحت: رعد پدافند هوایی خوزستان
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته هشتم دور برگشت
پنجشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۶
پتروشیمی بندر امام 
۷۷ – ۶۶
 نیروری زمینی
شهرداری گرگان 
۷۲ – ۷۵
 مهرام 
دانشگاه آزاد
۶۱ – ۷۲
یس آل گرگان
رعد پدافند هوایی خوزستان 
۵۷ – ۱۰۵
نفت آبادان امام 
استراحت: شهرداری تبریز
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته هفتم دور برگشت
دوشنبه ۰۴ دی ۱۳۹۶
یس آل گرگان 
۷۶ – ۷۸
 رعد پدافند هوایی خوزستان
مهرام 
۵۸ – ۶۳
 دانشگاه آزاد 
نیروری زمینی
۷۰ – ۷۶
شهرداری گرگان
شهرداری تبریز 
۶۶ – ۷۱
پتروشیمی بندر امام 
استراحت: نفت آبادان امام
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته ششم دور برگشت
پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶
شهرداری گرگان 
۵۲ – ۹۶
 شهرداری تبریز
دانشگاه آزاد 
۶۰ – ۳۶
 نیروری زمینی  
رعد پدافند هوایی خوزستان 
۴۵ – ۹۲
مهرام 
نفت آبادان امام
۷۷ – ۷۸
یس آل گرگان
استراحت: پتروشیمی بندر امام
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته پنجم دور برگشت
دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
مهرام 
۸۵ – ۸۶
 نفت آبادان امام
نیروری زمینی 
۵۱ – ۴۳
 رعد پدافند هوایی خوزستان 
شهرداری تبریز 
۷۸ – ۵۶
دانشگاه آزاد 
پتروشیمی بندر امام
۸۸ – ۷۴
شهرداری گرگان
استراحت: یس آل گرگان
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته چهارم دور برگشت
پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد 
۵۶ – ۸۲
 پتروشیمی بندر امام
رعد پدافند هوایی خوزستان 
۴۹ – ۱۰۳
 شهرداری تبریز 
نفت آبادان امام 
۷۰ – ۵۹
نیروری زمینی 
یس آل گرگان 
۵۵ – ۱۰۱
مهرام 
استراحت: شهرداری گرگان
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته سوم دور برگشت
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
نیروری زمینی
۶۲ – ۶۹
 یس آل گرگان
شهرداری تبریز 
۱۰۱ – ۹۰
 نفت آبادان امام 
پتروشیمی بندر امام 
۸۶ – ۵۶
رعد پدافند هوایی خوزستان 
شهرداری گرگان 
۶۰ – ۶۳
دانشگاه آزاد 
استراحت: مهرام
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته دوم دور برگشت
پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶
رعد پدافند هوایی خوزستان
۵۹ – ۶۸
 شهرداری گرگان
نفت آبادان امام 
۷۵ – ۸۱
 پتروشیمی بندر امام 
یس آل گرگان 
۵۷ – ۱۰۲
شهرداری تبریز 
مهرام 
۷۹ – ۶۲
نیروری زمینی  
استراحت: دانشگاه آزاد
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته اول دور برگشت
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
شهرداری تبریز 
۶۹ – ۷۳
مهرام
پتروشیمی بندر امام
۱۰۷ – ۸۶
 یس آل گرگان
شهرداری گرگان 
۸۰ – ۹۶
نفت آبادان امام 
دانشگاه آزاد 
۶۹ – ۵۵
رعد پدافند هوایی خوزستان 
استراحت: نیروری زمینی
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته نهم
جمعه ۲۲ آبان ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد 
۷۰ – ۸۰
نفت آبادان امام
شهرداری گرگان 
۵۸ – ۷۰
 یس آل گرگان 
پتروشیمی بندر امام
۸۲ – ۷۳
مهرام
شهرداری تبریز 
۸۰ – ۷۶
نیروری زمینی  
استراحت: رعد پدافند هوایی خوزستان
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته هشتم
جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۶
نیروری زمینی 
۵۷ – ۹۱
پتروشیمی بندر امام
مهرام 
۷۷ – ۶۲
 شهرداری گرگان 
یس آل گرگان 
۷۱ – ۸۳
دانشگاه آزاد 
نفت آبادان امام 
۹۱ – ۷۳
رعد پدافند هوایی خوزستان 
استراحت: شهرداری تبریز
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته هفتم
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶  ساعت ۱۶:۰۰
رعد پدافند هوایی خوزستان 
۸۴ – ۹۰
  یس آل گرگان
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶  ساعت ۱۷:۳۰
شهرداری گرگان 
۶۳ – ۸۱
نیروری زمینی  
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶  ساعت ۱۵:۳۰
دانشگاه آزاد 
۷۵ – ۸۰
 مهرام 
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶  ساعت ۱۶:۰۰
پتروشیمی بندر امام 
۹۳ – ۸۹
 شهرداری تبریز 
استراحت: نفت آبادان امام
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته ششم
پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶  ساعت ۱۶:۰۰
شهرداری تبریز 
۷۳ – ۵۶
 شهرداری گرگان
نیروری زمینی 
۷۳ – ۶۹
دانشگاه آزاد 
مهرام 
۷۷ – ۶۲
رعد پدافند هوایی خوزستان 
یس آل گرگان 
۴۱ – ۹۵
نفت آبادان امام 
استراحت: پتروشیمی بندر امام
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته پنجم
دوشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۶
نفت آبادان امام 
۷۶ – ۷۰
مهرام
رعد پدافند هوایی خوزستان 
۶۶ – ۷۸
نیروری زمینی  
دانشگاه آزاد ۷۴ – ۸۱ شهرداری تبریز
شهرداری گرگان ۵۶ – ۱۰۱ پتروشیمی بندر امام
استراحت: یس آل گرگان
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته چهارم
پنجشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰
پتروشیمی بندر امام 
۸۸ – ۶۹
دانشگاه آزاد
شهرداری تبریز ۹۳ – ۴۶ پدافند رعد
نیروری زمینی ۷۱ – ۸۰ نفت آبادان امام
مهرام ۸۹ – ۷۲ یس آل گرگان
استراحت: شهرداری گرگان
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته سوم
دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶
پس آل گرگان ۵۹ – ۷۴ نیروری زمینی
نفت آبادان ۶۸ – ۷۸ شهرداری تبریز
پدافند رعد خوزستان ۵۱ – ۹۳ پتروشیمی بندر امام
دانشگاه آزاد ۷۲ – ۶۸ شهرداری گرگان
استراحت: مهرام
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته دوم
پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
شهرداری گرگان ۶۵ – ۷۷ پدافند رعد خوزستان
پتروشیمی بندر امام ۸۰ – ۶۴ نفت آبادان
شهرداری تبریز ۸۸ – ۵۸ پس آل گرگان
نیروری زمینی ۷۶ – ۷۴ مهرام
استراحت: دانشگاه آزاد
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته اول
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
مهرام ۶۸ – ۵۹ شهرداری تبریز
پس آل گرگان ۵۸ – ۱۰۸ پتروشیمی بندر امام
نفت آبادان ۷۶ – ۷۱ شهرداری گرگان
پدافند رعد خوزستان ۵۵ – ۷۱ دانشگاه آزاد

مشاهده کنید

پیام تسلیت دکتر پیرعباسی رئیس هئیت بسکتبال خوزستان به گزارش روابط عمومی هیات بسکتبال خوزستان، ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *