لیگ برتر بسکتبال کشور ۹۶-۹۷

لیگ برتر بسکتبال کشور ۹۶-۹۷

ردیف تیم ها بازی برد باخت زده خورده +/- امتیاز
۱ پتروشیمی بندر امام ۱۶ ۱۵ ۱ ۱,۴۰۸ ۱,۰۷۷ ۳۳۱ ۳۱
۲ شهرداری تبریز ۱۶ ۱۲ ۴ ۱,۳۴۰ ۱,۰۵۲ ۲۸۸ ۲۸
۳ نفت آبادان ۱۶ ۱۱ ۵ ۱,۲۹۳ ۱,۱۵۵ ۱۳۸ ۲۷
۴ مهرام ۱۶ ۱۱ ۵ ۱,۲۵۲ ۱,۰۹۶ ۱۵۶ ۲۷
۵ دانشگاه آزاد ۱۶ ۷ ۹ ۹۹۷ ۱,۰۲۰ -۲۳ ۲۳
۶ نیروی زمینی تهران ۱۶ ۶ ۱۰ ۱,۰۶۲ ۱,۱۳۵ -۷۳ ۲۲
۷ یس آل گرگان ۱۶ ۵ ۱۱ ۱,۰۸۹ ۱,۳۴۹ -۲۶۰ ۲۱
۸ شهرداری گرگان ۱۶ ۳ ۱۳ ۱,۰۶۳ ۱,۲۵۱ -۱۸۸ ۱۹
۹ رعد پدافند هوایی خوزستان ۱۶ ۲ ۱۴ ۹۵۶ ۱,۳۰۵ -۳۴۹ ۱۸

 

لیگ برتر بسکتبال ایران مرحله پلی آف بازی سوم
پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶
پتروشیمی بندر امام
۹۸ – ۶۹
 شهرداری گرگان
شهرداری تبریز
۹۹ – ۶۴
 یس آل گرگان
نفت آبادان امام 
۷۲ – ۶۷
نیروری زمینی 
مهرام 
۹۶ – ۱۰۱
دانشگاه آزاد 
لیگ برتر بسکتبال ایران مرجله پلی آف بازی دوم
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶
شهرداری گرگان 
۵۷ – ۸۳
 پتروشیمی بندر امام
یس آل گرگان
۷۲ – ۸۹
 شهرداری تبریز
نیروری زمینی 
۶۰ – ۷۸
نفت آبادان امام 
دانشگاه آزاد 
۶۶ – ۷۵
مهرام 
لیگ برتر بسکتبال ایران مرجله پلی آف بازی اول
جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶
شهرداری گرگان 
۷۳ – ۸۹
 پتروشیمی بندر امام
یس آل گرگان
۶۱ – ۹۵
 شهرداری تبریز
نیروری زمینی 
۷۳ – ۸۵
نفت آبادان امام 
دانشگاه آزاد 
۷۰ – ۸۰
مهرام 
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته نهم دور برگشت
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶
نفت آبادان امام 
۶۴ – ۶۰
 دانشگاه آزاد
یس آل گرگان
۷۷ – ۸۲
 شهرداری گرگان
مهرام 
۸۱ – ۸۰
پتروشیمی بندر امام 
نیروری زمینی 
۷۰ – ۷۹
شهرداری تبریز 
استراحت: رعد پدافند هوایی خوزستان
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته هشتم دور برگشت
پنجشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۶
پتروشیمی بندر امام 
۷۷ – ۶۶
 نیروری زمینی
شهرداری گرگان 
۷۲ – ۷۵
 مهرام 
دانشگاه آزاد
۶۱ – ۷۲
یس آل گرگان
رعد پدافند هوایی خوزستان 
۵۷ – ۱۰۵
نفت آبادان امام 
استراحت: شهرداری تبریز
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته هفتم دور برگشت
دوشنبه ۰۴ دی ۱۳۹۶
یس آل گرگان 
۷۶ – ۷۸
 رعد پدافند هوایی خوزستان
مهرام 
۵۸ – ۶۳
 دانشگاه آزاد 
نیروری زمینی
۷۰ – ۷۶
شهرداری گرگان
شهرداری تبریز 
۶۶ – ۷۱
پتروشیمی بندر امام 
استراحت: نفت آبادان امام
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته ششم دور برگشت
پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶
شهرداری گرگان 
۵۲ – ۹۶
 شهرداری تبریز
دانشگاه آزاد 
۶۰ – ۳۶
 نیروری زمینی  
رعد پدافند هوایی خوزستان 
۴۵ – ۹۲
مهرام 
نفت آبادان امام
۷۷ – ۷۸
یس آل گرگان
استراحت: پتروشیمی بندر امام
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته پنجم دور برگشت
دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
مهرام 
۸۵ – ۸۶
 نفت آبادان امام
نیروری زمینی 
۵۱ – ۴۳
 رعد پدافند هوایی خوزستان 
شهرداری تبریز 
۷۸ – ۵۶
دانشگاه آزاد 
پتروشیمی بندر امام
۸۸ – ۷۴
شهرداری گرگان
استراحت: یس آل گرگان
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته چهارم دور برگشت
پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد 
۵۶ – ۸۲
 پتروشیمی بندر امام
رعد پدافند هوایی خوزستان 
۴۹ – ۱۰۳
 شهرداری تبریز 
نفت آبادان امام 
۷۰ – ۵۹
نیروری زمینی 
یس آل گرگان 
۵۵ – ۱۰۱
مهرام 
استراحت: شهرداری گرگان
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته سوم دور برگشت
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
نیروری زمینی
۶۲ – ۶۹
 یس آل گرگان
شهرداری تبریز 
۱۰۱ – ۹۰
 نفت آبادان امام 
پتروشیمی بندر امام 
۸۶ – ۵۶
رعد پدافند هوایی خوزستان 
شهرداری گرگان 
۶۰ – ۶۳
دانشگاه آزاد 
استراحت: مهرام
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته دوم دور برگشت
پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶
رعد پدافند هوایی خوزستان
۵۹ – ۶۸
 شهرداری گرگان
نفت آبادان امام 
۷۵ – ۸۱
 پتروشیمی بندر امام 
یس آل گرگان 
۵۷ – ۱۰۲
شهرداری تبریز 
مهرام 
۷۹ – ۶۲
نیروری زمینی  
استراحت: دانشگاه آزاد
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته اول دور برگشت
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
شهرداری تبریز 
۶۹ – ۷۳
مهرام
پتروشیمی بندر امام
۱۰۷ – ۸۶
 یس آل گرگان
شهرداری گرگان 
۸۰ – ۹۶
نفت آبادان امام 
دانشگاه آزاد 
۶۹ – ۵۵
رعد پدافند هوایی خوزستان 
استراحت: نیروری زمینی
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته نهم
جمعه ۲۲ آبان ۱۳۹۶
دانشگاه آزاد 
۷۰ – ۸۰
نفت آبادان امام
شهرداری گرگان 
۵۸ – ۷۰
 یس آل گرگان 
پتروشیمی بندر امام
۸۲ – ۷۳
مهرام
شهرداری تبریز 
۸۰ – ۷۶
نیروری زمینی  
استراحت: رعد پدافند هوایی خوزستان
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته هشتم
جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۶
نیروری زمینی 
۵۷ – ۹۱
پتروشیمی بندر امام
مهرام 
۷۷ – ۶۲
 شهرداری گرگان 
یس آل گرگان 
۷۱ – ۸۳
دانشگاه آزاد 
نفت آبادان امام 
۹۱ – ۷۳
رعد پدافند هوایی خوزستان 
استراحت: شهرداری تبریز
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته هفتم
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶  ساعت ۱۶:۰۰
رعد پدافند هوایی خوزستان 
۸۴ – ۹۰
  یس آل گرگان
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶  ساعت ۱۷:۳۰
شهرداری گرگان 
۶۳ – ۸۱
نیروری زمینی  
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶  ساعت ۱۵:۳۰
دانشگاه آزاد 
۷۵ – ۸۰
 مهرام 
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶  ساعت ۱۶:۰۰
پتروشیمی بندر امام 
۹۳ – ۸۹
 شهرداری تبریز 
استراحت: نفت آبادان امام
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته ششم
پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶  ساعت ۱۶:۰۰
شهرداری تبریز 
۷۳ – ۵۶
 شهرداری گرگان
نیروری زمینی 
۷۳ – ۶۹
دانشگاه آزاد 
مهرام 
۷۷ – ۶۲
رعد پدافند هوایی خوزستان 
یس آل گرگان 
۴۱ – ۹۵
نفت آبادان امام 
استراحت: پتروشیمی بندر امام
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته پنجم
دوشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۶
نفت آبادان امام 
۷۶ – ۷۰
مهرام
رعد پدافند هوایی خوزستان 
۶۶ – ۷۸
نیروری زمینی  
دانشگاه آزاد ۷۴ – ۸۱ شهرداری تبریز
شهرداری گرگان ۵۶ – ۱۰۱ پتروشیمی بندر امام
استراحت: یس آل گرگان
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته چهارم
پنجشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰
پتروشیمی بندر امام 
۸۸ – ۶۹
دانشگاه آزاد
شهرداری تبریز ۹۳ – ۴۶ پدافند رعد
نیروری زمینی ۷۱ – ۸۰ نفت آبادان امام
مهرام ۸۹ – ۷۲ یس آل گرگان
استراحت: شهرداری گرگان
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته سوم
دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶
پس آل گرگان ۵۹ – ۷۴ نیروری زمینی
نفت آبادان ۶۸ – ۷۸ شهرداری تبریز
پدافند رعد خوزستان ۵۱ – ۹۳ پتروشیمی بندر امام
دانشگاه آزاد ۷۲ – ۶۸ شهرداری گرگان
استراحت: مهرام
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته دوم
پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
شهرداری گرگان ۶۵ – ۷۷ پدافند رعد خوزستان
پتروشیمی بندر امام ۸۰ – ۶۴ نفت آبادان
شهرداری تبریز ۸۸ – ۵۸ پس آل گرگان
نیروری زمینی ۷۶ – ۷۴ مهرام
استراحت: دانشگاه آزاد
لیگ برتر بسکتبال ایران هفته اول
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
مهرام ۶۸ – ۵۹ شهرداری تبریز
پس آل گرگان ۵۸ – ۱۰۸ پتروشیمی بندر امام
نفت آبادان ۷۶ – ۷۱ شهرداری گرگان
پدافند رعد خوزستان ۵۵ – ۷۱ دانشگاه آزاد

مشاهده کنید

پیام تسلیت دکتر پیرعباسی رئیس هئیت بسکتبال خوزستان به گزارش روابط عمومی هیات بسکتبال خوزستان، ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.