فراخوان اولین مسابقه بال هندلینگ و مهارت های نمایشی بانوان بصورت آزاد

با اهدای جوایز نقدی نفیس به ٥ نفر برتر سطح A به همراه اعطای گواهی کسب موفقیت در سطوح تعیین شده A,B,C و قراردادن کلیپ پرشده این افراد در پیج هیئت استان
لذا از علاقمندان دعوت میگردد فیلمهای خود را مطابق کلیپی که توسط هیئت استان پرشده برای ماارسال کنید تا با کسب نمره قبولی سطح C بتوانید وارد سطوح بالاتر شوید.

( برای هر سبک دریبل تعداد ۱۰ دریبل باشد)


شایان ذکر است افرادی که بتوانند گواهی سطح A را دریافت کنند در اردوهای انتخابی قهرمانی کشور ، اولویت حضور خواهند داشت.
ارسال کلیپ ” فقط ” روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۵/۲۹ میباشد و اعلام نتایج در روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۵/۳۰ انجام خواهد شد

شماره تماس ارسال کلیپ
09166035580
سرکار خانم خورشیدی مهر

09359898496
سرکار خانم صیاحی

روابط عمومی هیئت استان