سومين جلسه هیئت های شهرستانها مورخ ١٣٩٩/٠٥/٢٣ با حضور رؤسای محترم هیئت های شهرستانهای ايذه جناب آقاى مسعود نجفى، رامشير جناب آقاى سعيد شريفى و رامهرمز جناب آقاى على شريفات وجناب آقاى محسن فرزين فر دبير هيئت رامشير

روابط عمومی هیئت استان خوزستان

gdpr-image
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از این وب سایت شما با ما سیاست حفاظت از داده ها موافقت می کنید.
بیشتر بخوانید