دومین جلسه هیئت های شهرستانها مورخ ١٣٩٩/٠٥/٠٧ با حضور رؤسای محترم هیئت های شهرستانهای شوشتر جناب آقای حاج كلاتى، مسجدسلیمان سرکار خانم شهین لجمیری و دشت آزادگان جناب آقای گمراوى با حضور ریاست هیئت استان جناب آقای پیرعباسی، دبير هيئت استان جناب آقاى محمد خاورى نژاد، مسئول کمیته شهرستانها جناب آقای محسنی، جناب آقای سرکوهکی مشاور ویژه و با حضور ارزشمند آقایان محمود کیانی و علیرضا خادم زاده

روابط عمومی هیئت استان خوزستان