حماد سامری سرمربی جوان خوش فکر و با آینده تیم خانه بسکتبال خوزستان مربی تیم ملی بسکتبال ب ایران شد.

حماد سامری سابقه قهرمانی لیگ برتر و سومی آسیا را با تیم پخش و پالایش آبادان نیز در کارنامه خود دارد