حضور نائب رئیس هیئت بسکتبال استان خوزستان در جلسه برنامه ریزی، همکاری و هماهنگی بیشتر ورزش بانوان استان درتاریخ دوم مهرماه.

سکینه مقدم، معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان با بیان اینکه فعالیت در حوزه بانوان باید در اولویت کار هیئت های استان قرار گیرد گفت: باید تلاش شود با برنامه ریزی بهتر همکاری و هماهنگی بیشتر ورزش بانوان استان را ارتقا دهیم.

سرکار خانم حیدری، نائب رئیس هیئت بسکتبال استان با حضور دراین جلسه نیازها و مسائل مربوط به بانوان جامعه بسکتبال خوزستان را نیز مطرح نمودند.

روابط عمومی هیئت بسکتبال استان