حضور داوران بسکتبال خوزستان در آزمون های دوره ۲ ساله داوری بین المللی (FIBA)
آقایان امیرارسلان حافظی و محسن روشن ضمیر در این دوره حضور خواهند داشت
هئیت بسکتبال خوزستان برای این دو نماینده استان در این آزمون مهم آرزوی موفقیت می کند