مرکز پشتیبانی
کارشناس فنی

پشتیبانی کاربران

آدرس هیئت بسکتبال استان خوزستان
آدرس

ایران، خوزستان
اهواز، بلوار پاسداران، نبش زاویه،
مجتمع آراد، طبقه 2، واحد

ساعات کار

شنبه – دوشنبه:
09:00 صبح – 14:00 بعدازظهر

سه شنبه – پنجشنبه:
09:00 صبح – 13:00 بعدازظهر

خوشحال می شویم اگر سوالی دارید به شما کمک کنیم

فرم تماس

اگر سؤالی دارید
لطفاً بپرسید