تقدیر از پیشکسوتان، بزرگان، کمیته ها، قهرمانان و زحمت کشان بسکتبال استان با اهدای دسته گل از طرف هیئت بسکتبال استان

روابط عمومی هیئت بسکتبال استان