تفاهم نامه هئیت بسکتبال خوزستان با آموزش پرورش استان


هئیت بسکتبال خوزستان از ظرفیت های برنامه شاد دانش آموزان استفاده خواهد کرد.
خانم حیدری نایب رئیس بانوان هئیت بسکتبال خوزستان گفت ما در ایام کرونا هم با رعایت تمام دستور العمل های بهداشتی فعالیت بسکتبالی خواهیم داشت یکی از این فعالیت ها طرح استعدادیابی دانش آموزان در سطح آموزش و پرورش استان خواهد بود. این طرح بی نظیر از طریق برنامه شاد دانش آموزان صورت خواهد گرفت.
روابط عمومی هئیت بسکتبال خوزستان