برگزاری کلینیک دانش افزایی مربیان خوزستان با تدریس استاد عبدالمجید توفیق و دکتر علی توفیق
در روزهای ۲۶ و ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ به میزبانی ماهشهر