برگزاری مسابقات ۳ نفره در شهرستان هویزه با عنوان اولین شهید دولت این شهرستان “حامد جرفی” با حضور ریاست هیئت بسکتبال استان خوزستان

هیئت بسکتبال استان خورستان به منظور بررسی و رفع مشکلات بسکتبال شهرستان هویزه و دیدار از اولین مسابقات ۳ نفره این شهر پیرو دستورالعمل استان در راستای اجرای این مسابقات در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۶ بازدید و حضور بعمل آورد.
در این بازدید آقایان خاوری نژاد دبیر هیئت استان، محسنی رئیس کمیته شهرستانها، موزرمی رئیس آموزش و نامور مسئول ۳ نفره استان نیز حضور داشتند که با استقبال مسئولین هیئت بسکتبال هویزه و پیشکسوتان این شهرستان انجام شد.
ریاست هیئت بسکتبال استان بعد از شنیدن مشکلات و مسائل این شهرستان، قول همکاری و رسیدگی بیشتر در جهت پیشرفت، توسعه و عملکرد سازنده بسکتبال هویزه را به مسئولین مربوطه اطلاع رسانی نمود، که در این راستا اداره کل ورزش و جوانان این شهرستان نیز همکاری ویژه خود را با هیئت بسکتبال هویزه اعلام کرد، که این اقدامات با اهدای تعدادی توپ از طرف هیئت استان به این شهرستان رقم خورد.
شایان ذکر است دو طرف امیدوارند که در آینده ای نه چندان دور استعدادهای شکوفایی
از شهرستان هویزه به استان معرفی و اقدامات مؤثری را انجام خواهند داد.
این مسابقات که به یاد اولین شهید دولت شهرستان هویزه “حامد جرفی” نام گذاری شده بود، با حضور ۴ تیم برگزار شد که در نهایت به تیم اول به رسم یادبود کاپ قهرمانی اهدا شد.
در پایان این مسابقات و بازدید، جناب آقای عادل بوعذار طی حکمی از ریاست محترم استان به عنوان رئیس هیئت بسکتبال هویزه منصوب گردید که این حکم توسط آقای محسنی رئیس کمیته شهرستانها به ایشان تقدیم شد.

روابط عمومی هیئت بسکتبال استان