موضوع جلسه: برگزاری اولین گردهمایی داوران استان خوزستان
برگزارکننده: هیئت بسکتبال استان خوزستان
حاضرین: ریاست محترم هیئت بسکتبال استان، دبیر محترم هیئت، رئيس محترم کمیته داوران آقایان، داوران محترم استان خوزستان

اولین گردهمایی داوران استان خوزستان باحضور ریاست هیئت بسکتبال استان و داوران استان به صورت وبینار از طریق اپیلیکیشن zoom در روز جمعه ساعت ۱۶:۳۰ برگزار گردید.
در ابتداي این گردهمايی بعد از آشنایی با داوران حاضر وعرض خوش آمدگویی، جناب آقای پیرعباسی با تأكيد بر مطالعه و افزایش دانش تئوری، داوران را به افزایش آمادگی جسمانی و یادگیری زبان انگلیسی تخصصی تشویق کردند.
جناب آقای حافظی مسئول کمیته داوران نیز ضمن ارائه برنامه های این کمیته بر لزوم همدلی و اتحاد داوران و پرهیز از حاشیه ها تأکید داشتند و در ادامه اين گردهمايي با سایر داوران به بحث و تبادل نظر حول مسائل و مشکلات و مسير پيش رو داوری بسكتبال در استان خوزستان پرداختند.

روابط عمومی هیئت بسکتبال استان خوزستان