صفحه نخست / لیگ ها / برنامه فصل جدید لیگ دسته دوم آقایان

برنامه فصل جدید لیگ دسته دوم آقایان

%d9%84%db%8c%da%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86از سوی کمیته مسابقات اعلام شد 

 از سوی کمیته مسابقات فدراسیون برنامه و گروه بندی فصل جدید رقابتهای لیگ دسته دوم آقایان (زیرگروه) اعلام شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون برنامه اعلام شده به شرح زیر است:

برنامه مرحله اول دور اول مسابقات بسکتبال دسته دو باشگاههای کشور – سال ۱۳۹۵

گروه الف:

تیم ها : ۱-پدافند رعد دزفول ۲- پاس بندرلنگه ۳- هیئت بسکتبال جهرم ۴- سایروس تهران ۵- نفت و گاز گچساران

میزبان: هیئت بسکتبال جهرم

ورود: بعدازظهر روز یکشنبه ۹۵٫۰۸٫۰۲                  خروج : بعدازظهر روز جمعه ۹۵٫۰۸٫۰۷

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم “روشن”

تیم “تیره”

دوشنبه ۹۵٫۸٫۳

۱۶:۳۰

پدافند رعد دزفول

سایروس تهران

۱۸:۰۰

هیئت بسکتبال جهرم

پاس بندرلنگه

سه شنبه ۹۵٫۸٫۴

۱۶:۳۰

پاس بندرلنگه

پدافند رعد دزفول

۱۸:۰۰

نفت و گاز گچساران

هیئت بسکتبال جهرم

چهارشنبه ۹۵٫۸٫۵

۱۶:۳۰

سایروس تهران

پاس بندرلنگه

۱۸:۰۰

پدافند رعد دزفول

نفت و گاز گچساران

پنجشنبه ۹۵٫۸٫۶

۱۶:۳۰

نفت و گاز گچساران

سایروس تهران

۱۸:۰۰

هیئت بسکتبال جهرم

پدافند رعد دزفول

جمعه ۹۵٫۸٫۷

۹:۳۰ صبح

پاس بندرلنگه

نفت و گاز گچساران

۱۱:۰۰ صبح

سایروس تهران

هیئت بسکتبال جهرم

گروه ب :

تیم ها: ۱-مدافعین حرم ۲- امید تهران ۳- تخت شیرین کرمانشاه ۴- شکلی ۵- شاهین ترابر زنجان

میزبان : تخت شیرین کرمانشاه

ورود : بعدازظهر روز یکشنبه ۹۵٫۸٫۲                  خروج : بعدازظهر روز جمعه ۹۵٫۸٫۷

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم “روشن”

تیم “تیره”

دوشنبه ۹۵٫۸٫۳

۱۶:۳۰

امید تهران

مدافعین حرم

۱۸:۰۰

شکلی

تخت شیرین کرمانشاه

سه شنبه ۹۵٫۸٫۴

۱۶:۳۰

شاهین ترابر زنجان

شکلی

۱۸:۰۰

تخت شیرین کرمانشاه

امید تهران

چهارشنبه ۹۵٫۸٫۵

۱۶:۳۰

امید تهران

شاهین ترابر زنجان

۱۸:۰۰

مدافعین حرم

تخت شیرین کرمانشاه

پنجشنبه ۹۵٫۸٫۶

۱۶:۳۰

شاهین ترابر زنجان

مدافعین حرم

۱۸:۰۰

شکلی

امید تهران

جمعه ۹۵٫۸٫۷

۹:۳۰ صبح

مدافعین حرم

شکلی

۱۱:۰۰ صبح

تخت شیرین کرمانشاه

شاهین ترابر زنجان

برنامه مرحله اول دور اول مسابقات بسکتبال دسته دو باشگاههای کشور – سال ۱۳۹۵

گروه ج :

تیم ها : ۱-مانیزان کرمانشاه ۲- دانشگاه علم و فرهنگ ۳- شهرداری نوین گرگان ۴- قابوس سازه گنبد ۵- آریاک تهران

میزبان : شهرداری نوین گرگان

ورود: بعدازظهر روز یکشنبه ۹۵٫۰۸٫۰۲                  خروج: بعدازظهر روز جمعه ۹۵٫۰۸٫۰۷

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم “روشن”

تیم “تیره”

دوشنبه ۹۵٫۸٫۳

۱۶:۳۰

مانیزان کرمانشاه

قابوس سازه گنبد

۱۸:۰۰

شهرداری نوین گرگان

دانشگاه علم و فرهنگ

سه شنبه ۹۵٫۸٫۴

۱۶:۳۰

دانشگاه علم و فرهنگ

مانیزان کرمانشاه

۱۸:۰۰

شهرداری نوین گرگان

آریاک تهران

چهارشنبه ۹۵٫۸٫۵

۱۶:۳۰

دانشگاه علم و فرهنگ

قابوس سازه گنبد

۱۸:۰۰

آریاک تهران

مانیزان کرمانشاه

پنجشنبه ۹۵٫۸٫۶

۱۶:۳۰

قابوس سازه گنبد

آریاک تهران

۱۸:۰۰

مانیزان کرمانشاه

شهرداری نوین گرگان

جمعه ۹۵٫۸٫۷

۹:۳۰ صبح

آریاک تهران

دانشگاه علم و فرهنگ

۱۱:۰۰ صبح

قابوس سازه گنبد

شهرداری نوین گرگان

گروه د :

تیم ها : ۱-گهرزمین سیرجان ۲-انرژی شیراز ۳- کیان نی ریز ۴- کنکو تهران

میزبان: انرژی شیراز

ورود: بعدازظهر روز سه شنبه ۹۵٫۰۸٫۰۴                   خروج: بعدازظهر روز جمعه ۹۵٫۰۸٫۰۷

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم “روشن”

تیم “تیره”

چهارشنبه ۹۵٫۸٫۵

۱۶:۳۰

کنکو تهران

گهرزمین سیرجان

۱۸:۰۰

کیان نی ریز

انرژی شیراز

پنجشنبه ۹۵٫۸٫۶

۱۶:۳۰

گهرزمین سیرجان

کیان نی ریز

۱۸:۰۰

انرژی شیراز

کنکو تهران

جمعه ۹۵٫۸٫۷

۹:۳۰ صبح

کنکو تهران

کیان نی ریز

۱۱:۰۰ صبح

گهرزمین سیرجان

انرژی شیراز

مشاهده کنید

حضور بانوان بسکتبالیست پالایش نفت آبادان در مسابقات باشگاههای غرب آسیا

مسابقات بسکتبال بانوان باشگاههای غرب آسیا از سه شنبه ۲۱ فروردین به میزبانی کشور اردن ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *