صفحه نخست / لیگ ها / برنامه فصل جدید لیگ دسته دوم آقایان

برنامه فصل جدید لیگ دسته دوم آقایان

%d9%84%db%8c%da%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86از سوی کمیته مسابقات اعلام شد 

 از سوی کمیته مسابقات فدراسیون برنامه و گروه بندی فصل جدید رقابتهای لیگ دسته دوم آقایان (زیرگروه) اعلام شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون برنامه اعلام شده به شرح زیر است:

برنامه مرحله اول دور اول مسابقات بسکتبال دسته دو باشگاههای کشور – سال ۱۳۹۵

گروه الف:

تیم ها : ۱-پدافند رعد دزفول ۲- پاس بندرلنگه ۳- هیئت بسکتبال جهرم ۴- سایروس تهران ۵- نفت و گاز گچساران

میزبان: هیئت بسکتبال جهرم

ورود: بعدازظهر روز یکشنبه ۹۵٫۰۸٫۰۲                  خروج : بعدازظهر روز جمعه ۹۵٫۰۸٫۰۷

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم “روشن”

تیم “تیره”

دوشنبه ۹۵٫۸٫۳

۱۶:۳۰

پدافند رعد دزفول

سایروس تهران

۱۸:۰۰

هیئت بسکتبال جهرم

پاس بندرلنگه

سه شنبه ۹۵٫۸٫۴

۱۶:۳۰

پاس بندرلنگه

پدافند رعد دزفول

۱۸:۰۰

نفت و گاز گچساران

هیئت بسکتبال جهرم

چهارشنبه ۹۵٫۸٫۵

۱۶:۳۰

سایروس تهران

پاس بندرلنگه

۱۸:۰۰

پدافند رعد دزفول

نفت و گاز گچساران

پنجشنبه ۹۵٫۸٫۶

۱۶:۳۰

نفت و گاز گچساران

سایروس تهران

۱۸:۰۰

هیئت بسکتبال جهرم

پدافند رعد دزفول

جمعه ۹۵٫۸٫۷

۹:۳۰ صبح

پاس بندرلنگه

نفت و گاز گچساران

۱۱:۰۰ صبح

سایروس تهران

هیئت بسکتبال جهرم

گروه ب :

تیم ها: ۱-مدافعین حرم ۲- امید تهران ۳- تخت شیرین کرمانشاه ۴- شکلی ۵- شاهین ترابر زنجان

میزبان : تخت شیرین کرمانشاه

ورود : بعدازظهر روز یکشنبه ۹۵٫۸٫۲                  خروج : بعدازظهر روز جمعه ۹۵٫۸٫۷

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم “روشن”

تیم “تیره”

دوشنبه ۹۵٫۸٫۳

۱۶:۳۰

امید تهران

مدافعین حرم

۱۸:۰۰

شکلی

تخت شیرین کرمانشاه

سه شنبه ۹۵٫۸٫۴

۱۶:۳۰

شاهین ترابر زنجان

شکلی

۱۸:۰۰

تخت شیرین کرمانشاه

امید تهران

چهارشنبه ۹۵٫۸٫۵

۱۶:۳۰

امید تهران

شاهین ترابر زنجان

۱۸:۰۰

مدافعین حرم

تخت شیرین کرمانشاه

پنجشنبه ۹۵٫۸٫۶

۱۶:۳۰

شاهین ترابر زنجان

مدافعین حرم

۱۸:۰۰

شکلی

امید تهران

جمعه ۹۵٫۸٫۷

۹:۳۰ صبح

مدافعین حرم

شکلی

۱۱:۰۰ صبح

تخت شیرین کرمانشاه

شاهین ترابر زنجان

برنامه مرحله اول دور اول مسابقات بسکتبال دسته دو باشگاههای کشور – سال ۱۳۹۵

گروه ج :

تیم ها : ۱-مانیزان کرمانشاه ۲- دانشگاه علم و فرهنگ ۳- شهرداری نوین گرگان ۴- قابوس سازه گنبد ۵- آریاک تهران

میزبان : شهرداری نوین گرگان

ورود: بعدازظهر روز یکشنبه ۹۵٫۰۸٫۰۲                  خروج: بعدازظهر روز جمعه ۹۵٫۰۸٫۰۷

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم “روشن”

تیم “تیره”

دوشنبه ۹۵٫۸٫۳

۱۶:۳۰

مانیزان کرمانشاه

قابوس سازه گنبد

۱۸:۰۰

شهرداری نوین گرگان

دانشگاه علم و فرهنگ

سه شنبه ۹۵٫۸٫۴

۱۶:۳۰

دانشگاه علم و فرهنگ

مانیزان کرمانشاه

۱۸:۰۰

شهرداری نوین گرگان

آریاک تهران

چهارشنبه ۹۵٫۸٫۵

۱۶:۳۰

دانشگاه علم و فرهنگ

قابوس سازه گنبد

۱۸:۰۰

آریاک تهران

مانیزان کرمانشاه

پنجشنبه ۹۵٫۸٫۶

۱۶:۳۰

قابوس سازه گنبد

آریاک تهران

۱۸:۰۰

مانیزان کرمانشاه

شهرداری نوین گرگان

جمعه ۹۵٫۸٫۷

۹:۳۰ صبح

آریاک تهران

دانشگاه علم و فرهنگ

۱۱:۰۰ صبح

قابوس سازه گنبد

شهرداری نوین گرگان

گروه د :

تیم ها : ۱-گهرزمین سیرجان ۲-انرژی شیراز ۳- کیان نی ریز ۴- کنکو تهران

میزبان: انرژی شیراز

ورود: بعدازظهر روز سه شنبه ۹۵٫۰۸٫۰۴                   خروج: بعدازظهر روز جمعه ۹۵٫۰۸٫۰۷

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم “روشن”

تیم “تیره”

چهارشنبه ۹۵٫۸٫۵

۱۶:۳۰

کنکو تهران

گهرزمین سیرجان

۱۸:۰۰

کیان نی ریز

انرژی شیراز

پنجشنبه ۹۵٫۸٫۶

۱۶:۳۰

گهرزمین سیرجان

کیان نی ریز

۱۸:۰۰

انرژی شیراز

کنکو تهران

جمعه ۹۵٫۸٫۷

۹:۳۰ صبح

کنکو تهران

کیان نی ریز

۱۱:۰۰ صبح

گهرزمین سیرجان

انرژی شیراز

مشاهده کنید

ماهشهر و اهواز میزبانان مرحله دوم مسابقات جوانان باشگاهها استان

بر اساس اعلام کمیته مسابقات هیات بسکتبال استان ، مرحله دوم مسابقات رده سنی جوانان ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *