صفحه نخست / هیأت بسکتبال خوزستان / نمایندگان استان در لیگ / یک / برنامه دور برگشت لیگ دسته یک مردان

برنامه دور برگشت لیگ دسته یک مردان

در دو گروه جنوب و شمال صورت خواهد گرفت

از سوی کمیته مسابقات فدراسیون برنامه دور برگشت لیگ دسته یک مردان در دو منطقه شمال و جنوب اعلام شد.

برنامه این بازیها به شرح زیراست:

برنامه دور برگشت مسابقات بسکتبال لیگ دسته یک باشگاههای کشور (سال ۱۳۹۵)

“گروه جنوب (ب)”

تیم های شرکت کننده :

۱-نفت امیدیه ۲-آدمیس میناب ۳-مهروبان نوین ۴-صنعت مس کرمان ۵-شهرداری اراک ۶-پتروشیمی بندرامام ۷-پالایش نفت آبادان ۸-ساحل نشینان بوشهر ۹-پدافند رعد دزفول ۱۰-ماشین سازی اراک

هفته

تاریخ مسابقه

ساعت بازی

تیم میزبان (روشن)

تیم میهمان (تیره)

محل مسابقه

اول

جمعه

۹۵٫۱۰٫۱۰

۱۶:۰۰

نفت امیدیه

آدمیس میناب

امیدیه

۱۶:۰۰

ماشین سازی اراک

مهروبان نوین

اراک

۱۶:۰۰

پدافند رعد دزفول

صنعت مس کرمان

دزفول

۱۶:۰۰

ساحل نشینان بوشهر

شهرداری اراک

بوشهر

۱۶:۰۰

پالایش نفت آبادان

پتروشیمی بندرامام

آبادان

ذوم

جمعه

۹۵٫۱۰٫۱۷

۱۶:۰۰

مهروبان نوین

آدمیس میناب

ماهشهر

۱۶:۰۰

پالایش نفت آبادان

نفت امیدیه

آبادان

۱۶:۰۰

پتروشیمی بندرامام

ساحل نشینان بوشهر

بندرامام

۱۶:۰۰

شهرداری اراک

پدافند رعد دزفول

اراک

۱۶:۰۰

صنعت مس کرمان

ماشین سازی اراک

کرمان

سوم

جمعه

۹۵٫۱۰٫۲۴

۱۶:۰۰

پدافند رعد دزفول

پتروشیمی بندرامام

دزفول

۱۶:۰۰

ساحل نشینان بوشهر

پالایش نفت آبادان

بوشهر

۱۶:۰۰

نفت امیدیه

مهروبان نوین

امیدیه

۱۶:۰۰

آدمیس میناب

صنعت مس کرمان

میناب

۱۶:۰۰

ماشین سازی اراک

شهرداری اراک

اراک

چهارم

جمعه

۹۵٫۱۱٫۱

۱۶:۰۰

شهرداری اراک

آدمیس میناب

اراک

۱۶:۰۰

پتروشیمی بندرامام

ماشین سازی اراک

بندرامام

۱۶:۰۰

صنعت مس کرمان

مهروبان نوین

کرمان

۱۶:۰۰

ساحل نشینان بوشهر

نفت امیدیه

بوشهر

۱۶:۰۰

پالایش نفت آبادان

پدافند رعد دزفول

آبادان

پنجم

جمعه

۹۵٫۱۱٫۸

۱۶:۰۰

مهروبان نوین

شهرداری اراک

    ماهشهر

۱۶:۰۰

آدمیس میناب

پتروشیمی بندرامام

میناب

۱۶:۰۰

ماشین سازی اراک

پالایش نفت آبادان

اراک

۱۶:۰۰

پدافند رعد دزفول

ساحل نشینان بوشهر

دزفول

۱۶:۰۰

نفت امیدیه

صنعت مس کرمان

امیدیه

برنامه دور برگشت مسابقات بسکتبال لیگ دسته یک باشگاههای کشور-سال ۱۳۹۵

“گروه جنوب (ب)”

هفته

تاریخ مسابقه

ساعت بازی

تیم میزبان (روشن)

تیم میهمان (تیره)

محل مسابقه

ششم

جمعه

۹۵٫۱۱٫۱۵

۱۶:۰۰

پدافند رعد دزفول

نفت امیدیه

دزفول

۱۶:۰۰

ساحل نشینان بوشهر

ماشین سازی اراک

بوشهر

۱۶:۰۰

پالایش نفت آبادان

آدمیس میناب

آبادان

۱۶:۰۰

پتروشیمی بندرامام

مهروبان نوین

بندرامام

۱۶:۰۰

شهرداری اراک

صنعت مس کرمان

اراک

هفتم

جمعه

۹۵٫۱۱٫۲۹

۱۶:۰۰

مهروبان نوین

پالایش نفت آبادان

ماهشهر

۱۶:۰۰

نفت امیدیه

شهرداری اراک

امیدیه

۱۶:۰۰

صنعت مس کرمان

پتروشیمی بندرامام

کرمان

۱۶:۰۰

آدمیس میناب

ساحل نشینان بوشهر

میناب

۱۶:۰۰

ماشین سازی اراک

پدافند رعد دزفول

اراک

هشتم

جمعه

۹۵٫۱۲٫۶

۱۶:۰۰

پتروشیمی بندرامام

شهرداری اراک

بندرامام

۱۶:۰۰

پدافند رعد دزفول

آدمیس میناب

دزفول

۱۶:۰۰

ماشین سازی اراک

نفت امیدیه

اراک

۱۶:۰۰

ساحل نشینان بوشهر

مهروبان نوین

بوشهر

۱۶:۰۰

پالایش نفت آبادان

صنعت مس کرمان

آبادان

نهم

جمعه

۹۵٫۱۲٫۱۳

۱۶:۰۰

مهروبان نوین

پدافند رعد دزفول

ماهشهر

۱۶:۰۰

آدمیس میناب

ماشین سازی اراک

میناب

۱۶:۰۰

نفت امیدیه

پتروشیمی بندرامام

امیدیه

۱۶:۰۰

شهرداری اراک

پالایش نفت آبادان

اراک

۱۶:۰۰

صنعت مس کرمان

ساحل نشینان بوشهر

کرمان

برنامه دور برگشت مسابقات بسکتبال لیگ دسته یک باشگاههای کشور-سال ۱۳۹۵

“گروه شمال”

تیم های شرکت کننده :

۱-مهرام تهران ۲-هیئت بسکتبال البرز قزوین ۳-آرارات تهران ۴-پارسا مشهد ۵-هیئت بسکتبال کردستان ۶-پرواز هوا نیروز اصفهان ۷-هیئت بسکتبال خراسان رضوی ۸-قطران کاوه گرگان

هفته

تاریخ مسابقه

ساعت بازی

تیم میزبان (روشن)

تیم میهمان (تیره)

محل مسابقه

اول

جمعه

۹۵٫۱۰٫۲۴

۱۶:۰۰

قطران کاوه گرگان

مهرام تهران

گرگان

۱۶:۰۰

هیئت بسکتبال خراسان رضوی

هیئت بسکتبال البرز قزوین

مشهد

۱۶:۰۰

پرواز هوا نیروز اصفهان

آرارات تهران

اصفهان

۱۶:۰۰

هیئت بسکتبال کردستان

پارسا مشهد

سنندج

دوم

جمعه

۹۵٫۱۱٫۱

۱۶:۰۰

مهرام تهران

هیئت بسکتبال کردستان

تهران-سالن آزادی

۱۶:۰۰

پارسا مشهد

پرواز هوا نیروز اصفهان

مشهد

۱۶:۰۰

آرارات تهران

هیئت بسکتبال خراسان رضوی

نهران-سالن آرارات

۱۶:۰۰

هیئت بسکتبال البرز قزوین

قطران کاوه گرگان

قزوین

سوم

جمعه

۹۵٫۱۱٫۸

۱۶:۰۰

پرواز هوا نیروز اصفهان

هیئت بسکتبال کردستان

اصفهان

۱۶:۰۰

هیئت بسکتبال خراسان رضوی

پارسا مشهد

مشهد

۱۶:۰۰

قطران کاوه گرگان

آرارات تهران

گرگان

۱۶:۰۰

هیئت بسکتبال البرز قزوین

مهرام تهران

قزوین

چهارم

جمعه

۹۵٫۱۱٫۱۵

۱۶:۰۰

پارسا مشهد

قطران کاوه گرگان

مشهد

۱۶:۰۰

مهرام تهران

پرواز هوا نیروز اصفهان

اصفهان

۱۶:۰۰

هیئت بسکتبال کردستان

هیئت بسکتبال خراسان رضوی

سنندج

۱۶:۰۰

آرارات تهران

هیئت بسکتبال البرز قزوین

نهران-سالن آرارات

پنجم

جمعه

۹۵٫۱۱٫۲۹

۱۶:۰۰

قطران کاوه گرگان

هیئت بسکتبال کردستان

گرگان

۱۶:۰۰

آرارات تهران

مهرام تهران

نهران-سالن آرارات

۱۶:۰۰

هیئت بسکتبال البرز قزوین

پارسا مشهد

قزوین

۱۶:۰۰

هیئت بسکتبال خراسان رضوی

پرواز هوا نیروز اصفهان

مشهد

ششم

جمعه

۹۵٫۱۲٫۶

۱۶:۰۰

مهرام تهران

هیئت بسکتبال خراسان رضوی

تهران-سالن آزادی

۱۶:۰۰

پرواز هوا نیروز اصفهان

قطران کاوه گرگان

اصفهان

۱۶:۰۰

هیئت بسکتبال کردستان

هیئت بسکتبال البرز قزوین

سنندج

۱۶:۰۰

پارسا مشهد

آرارات تهران

مشهد

هفتم

جمعه

۹۵٫۱۲٫۱۳

۱۶:۰۰

هیئت بسکتبال البرز قزوین

پرواز هوا نیروز اصفهان

قزوین

۱۶:۰۰

پارسا مشهد

مهرام تهران

مشهد

۱۶:۰۰

آرارات تهران

هیئت بسکتبال کردستان

نهران-سالن آرارات

۱۶:۰۰

قطران کاوه گرگان

هیئت بسکتبال خراسان رضوی

گرگان

مشاهده کنید

لزوم توجه ویژه به بسکتبال خوزستان

در نشست مشترک وزیر و معاونین ورزش و جوانان با روسای فدراسیون های سراسر کشور ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *