برنامه دور برگشت لیگ برتر

از سوی کمیته مسابقات اعلام شد

کمیته مسابقات فدراسیون برنامه دور برگشت لیگ برتر را اعلام کرد.

این مرحله از روز پنجشنبه ۹۵٫۱۰٫۰۹ آغاز خواهد شد.

برنامه دور برگشت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور (سال ۱۳۹۵)

تیم های شرکت کننده:

۱-نیروی زمینی ۲-شهرداری تبریز ۳-شهرداری اراک ۴-پالایش نفت آبادان ۵-شهرداری گرگان ۶-شیمیدر تهران ۷-لوله a.s شیراز ۸-پتروشیمی بندرامام ۹-شهرداری کاشان ۱۰-دانشگاه آزاد اسلامی

هفته

تاریخ مسابقه

ساعت بازی

تیم میزبان (روشن)

تیم میهمان (تیره)

محل مسابقه

هفته اول

پنجشنبه

۹۵٫۱۰٫۹

۱۶:۰۰

شهرداری کاشان

شهرداری تبریز

کاشان

۱۶:۰۰

پتروشیمی بندرامام

شهرداری اراک

شهرک بعثت

۱۶:۰۰

لوله a.s شیراز

پالایش نفت آبادان

شیراز

۱۶:۰۰

دانشگاه آزاد اسلامی

نیروی زمینی

تهران-سالن دانشگاه آزاد

۱۸:۰۰

شیمیدر تهران

شهرداری گرگان

تهران-سالن آزادی

هفته دوم

دوشنبه

۹۵٫۱۰٫۱۳

۱۶:۰۰

شهرداری کاشان

پتروشیمی بندرامام

کاشان

۱۶:۰۰

نیروی زمینی

پالایش نفت آبادان

تهران-سالن آزادی

۱۶:۰۰

دانشگاه آزاد اسلامی

لوله a.s شیراز

تهران-سالن دانشگاه آزاد

۱۵:۳۰

شهرداری تبریز

شیمیدر تهران

تبریز

۱۶:۰۰

شهرداری اراک

شهرداری گرگان

اراک

هفته سوم

پنجشنبه

۹۵٫۱۰٫۱۶

۱۸:۰۰

شیمیدر تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

تهران-سالن آزادی

۱۶:۱۵

شهرداری گرگان

شهرداری تبریز

گرگان

۱۶:۰۰

پالایش نفت آبادان

شهرداری اراک

آبادان

۱۶:۰۰

پتروشیمی بندرامام

نیروی زمینی

شهرک بعثت

۱۶:۰۰

لوله a.s شیراز

شهرداری کاشان

شیراز

هفته چهارم

دوشنبه

۹۵٫۱۰٫۲۰

۱۶:۰۰

نیروی زمینی

شهرداری گرگان

تهران-سالن آزادی

۱۶:۰۰

پالایش نفت آبادان

شیمیدر تهران

آبادان

۱۶:۰۰

شهرداری اراک

لوله a.s شیراز

اراک

۱۵:۳۰

شهرداری تبریز

پتروشیمی بندرامام

تبریز

۱۶:۰۰

دانشگاه آزاد اسلامی

شهرداری کاشان

تهران-سالن دانشگاه آزاد

هفته پنجم

پنجشنبه

۹۵٫۱۰٫۲۳

۱۶:۱۵

شهرداری گرگان

پالایش نفت آبادان

گرگان

۱۸:۰۰

شیمیدر تهران

شهرداری اراک

تهران-سالن آزادی

۱۶:۰۰

لوله a.s شیراز

شهرداری تبریز

شیراز

۱۶:۰۰

پتروشیمی بندرامام

دانشگاه آزاد اسلامی

شهرک بعثت

۱۶:۰۰

شهرداری کاشان

نیروی زمینی

کاشان

برنامه دور برگشت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور-سال ۱۳۹۵

هفته

تاریخ مسابقه

ساعت بازی

تیم میزبان (روشن)

تیم میهمان (تیره)

محل مسابقه

هفته ششم

دوشنبه

۹۵٫۱۰٫۲۷

۱۶:۰۰

شهرداری اراک

شهرداری کاشان

اراک

۱۵:۳۰

شهرداری تبریز

دانشگاه آزاد اسلامی

تبریز

۱۶:۰۰

نیروی زمینی

شیمیدر تهران

تهران-سالن آزادی

۱۶:۱۵

شهرداری گرگان

لوله a.s شیراز

گرگان

۱۶:۰۰

پالایش نفت آبادان

پتروشیمی بندرامام

آبادان

هفته هفتم

پنجشنبه

۹۵٫۱۰٫۳۰

۱۶:۰۰

نیروی زمینی

شهرداری تبریز

تهران-سالن آزادی

۱۶:۰۰

دانشگاه آزاد اسلامی

شهرداری اراک

تهران-سالن دانشگاه آزاد

۱۶:۰۰

شهرداری کاشان

پالایش نفت آبادان

کاشان

۱۶:۰۰

پتروشیمی بندرامام

شهرداری گرگان

شهرک بعثت

۱۶:۰۰

لوله a.s شیراز

شیمیدر تهران

شیراز

هفته هشتم

دوشنبه

۹۵٫۱۱٫۴

۱۶:۰۰

شهرداری اراک

شهرداری تبریز

اراک

۱۶:۰۰

لوله a.s شیراز

نیروی زمینی

شیراز

۱۸:۰۰

شیمیدر تهران

پتروشیمی بندرامام

تهران-سالن آزادی

۱۶:۱۵

شهرداری گرگان

شهرداری کاشان

گرگان

۱۶:۰۰

پالایش نفت آبادان

دانشگاه آزاد اسلامی

آبادان

هفته

نهم

پنجشنبه

۹۵٫۱۱٫۷

۱۶:۰۰

شهرداری کاشان

شیمیدر تهران

کاشان

۱۶:۰۰

پتروشیمی بندرامام

لوله a.s شیراز

شهرک بعثت

۱۶:۰۰

نیروی زمینی

شهرداری اراک

تهران-سالن آزادی

۱۵:۳۰

شهرداری تبریز

پالایش نفت آبادان

تبریز

۱۶:۰۰

دانشگاه آزاد اسلامی

شهرداری گرگان

تهران-سالن دانشگاه آزاد

توضیحا : به منظور هماهنگی بین میزبان و میهمان بودن تیم ها:

تیم های ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶                           ۴ بازی میزبان و ۵ بازی میهمان

تیم های ۱ ، ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۰                        ۵ بازی میزبان و ۴ بازی میهمان

مشاهده کنید

پیام تسلیت دکتر پیرعباسی رئیس هئیت بسکتبال خوزستان به گزارش روابط عمومی هیات بسکتبال خوزستان، ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *