بازدید مدیر اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان و ریاست محترم هیئت بسکتبال آقای و آقایان کهزاد و محسنی از تمرین تیم لیگ برتر آفتاب زاگرس