اولین گام بانوان خانه بسکتبال خوزستان با پیروزی همراه بود.

در اولین گام مسابقات لیگ دسته یک باشگاهای کشور تیم خانه بسکتبال خوزستان توانست با نتیجه ۶۰ – ۵۰ پیروز میدان شود.
این تیم با سرمربیگری سرکار خانم شمال نصب و مربیگری سرکار خانم اشترایه و با مدیریت فنی سرکار خانم خورشیدی مهر و سرپرستی سرکار خانم منجزی عازم پایتخت شد.

با آرزوی موفقیت برای تیم خوزستان در بازی های پیش رو