اولین جلسه هیئت های شهرستانها با حضور رؤسای محترم هیئت شهرستانهای امیدیه، بهبهان، بندرامام خمینی، آقایان ولی ایرج دوست، آقای رضا آلبوفیتیله، آقای جمشید خودسوز و سرکار خانم آب برین و همچنین حضور پر افتخار جناب آقای دکتر قدرتی پیشکسوت ارزشمند بسکتبال