اولین اردوی استعدادیابی زیر پانزده سال استان خوزستان جهت انتخاب و اعزام تیم المپیاد پسران استان
سومین دوره از المپیاد استعداد های برتر کشور که قرار است در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ در استان گیلان برگزار شود.
این اردو با حضور بیش از ۷۰ نفر از مستعدین از سر تا سر استان در سالن خانه بسکتبال خوزستان برگزار شد.
از بین نفرات دعوت شده، در انتها تعداد دوازده نفر منتخب برای رقابتها اعزام میشوند