هیئت بسکتبال استان خوزستان فی مابین برگزاری اولین و بزرگترین کلینیک شوت در سطح کشور اقدام به اهدای توپ بسکتبال به هیئت های شهرستانهای استان خوزستان نمود، همچنین در ادامه به رسم تقدیر و یادبود به مدیر عامل شرکت گاز استان خوزستان مهندس ابوالپور و آقایان کاظمی نسب و مسرتی از مسئولین محترم این شرکت در این کلینیک نیز توپ هایی با امضای مدیر کل ورزش و جوانان استان، پیشکسوتان محترم، ریاست هیئت بسکتبال استان و همچنین قهرمانان استان از طرف هیئت بسکتبال استان اهدا گردید.

روابط عمومی هیئت استان خوزستان