طی حکمی از سوی دکتر پیر عباسی رئیس محترم هیئت بسکتبال خوزستان، سرکار خانم صدیقه زرده به عنوان رئیس کمیته سه نفره هیئت بسکتبال استان در حوزه بانوان منصوب شد.

سرکار خانم صدیقه زرده توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاریم