طی حکمی از سوی دکتر پیر عباسی رئیس محترم هیئت بسکتبال خوزستان، سرکار خانم ذیلایی به عنوان رئیس کمیته آموزش هیئت بسکتبال استان در حوزه بانوان منصوب شد.

دکتر شیرین ذیلایی توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاریم