طی حکمی از سوی دکتر پیر عباسی رئیس محترم هیات بسکتبال خوزستان، سرکار خانم مولایی به عنوان رئیس کمیته استعدادیابی هیئت بسکتبال استان در حوزه بانوان منصوب شد.

خانم سارا مولایی توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاریم