طی حکم از سوی دکتر پیر عباسی رییس هیئت بسکتبال استان خوزستان، جناب آقای بهرام محسنی از پیشکسوتان و ورزشکاران با اخلاق استان به عنوان رئیس هیئت کلانشهر اهواز منصوب شد