طی حکمی از سوی دکتر پیر عباسی رئیس هیات بسکتبال استان، جناب آقای ایمان بهمنش به عنوان رئیس کمیته بسکتبال سه نفره استان منصوب شد
و همچنین جناب آقای عرفان کارساز به عنوان دبیر اجرایی کمیته بسکتبال ۳ نفره مشغول به کار خواهد شد

با آرزوی موفقیت برای این عزیزان