انتخابی رده های سنی زیر ۲۳،۱۸،۱۶ سال و بالای ۲۳ سال انتخابی مناطق و کشوری استان خوزستان

انتخابی رده های سنی زیر ۲۳،۱۸،۱۶ سال و بالای ۲۳ سال انتخابی مناطق و کشوری استان خوزستان در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۱ با حضور ۱۷ تیم شرکت کننده در سالن ۲۲ بهمن شهرستان اهواز برگزار گردید و در پایان نتایج زیر بدست آمد.
🏀 🏀🏀 زیر ۱۶ سال
مقام اول : نجوم ۱ – اهواز
مقان دوم : نجوم ۲ – اهواز
مقام سوم : نفت امیدیه – امیدیه

🏀🏀🏀 زیر ۱۸ سال
مقام اول : نجوم – اهواز
مقام دوم : اکسین – رامهرمز
مقام سوم : هیات امیدیه – امیدیه

🏀🏀🏀 زیر ۲۳ سال
مقام اول : پژوا ۱ – اهواز
مقام دوم : پژوا ۲ – اهواز
مقام سوم : نفت امیدیه – امیدیه

🏀🏀🏀 بالای ۲۳ سال
مقام اول : کیسان – اهواز
مقام دوم : پژوا – اهواز

gdpr-image
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از این وب سایت شما با ما سیاست حفاظت از داده ها موافقت می کنید.
بیشتر بخوانید