انتخابی رده های سنی زیر ۲۳،۱۸،۱۶ سال و بالای ۲۳ سال انتخابی مناطق و کشوری استان خوزستان در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۱ با حضور ۱۷ تیم شرکت کننده در سالن ۲۲ بهمن شهرستان اهواز برگزار گردید و در پایان نتایج زیر بدست آمد.
🏀 🏀🏀 زیر ۱۶ سال
مقام اول : نجوم ۱ – اهواز
مقان دوم : نجوم ۲ – اهواز
مقام سوم : نفت امیدیه – امیدیه

🏀🏀🏀 زیر ۱۸ سال
مقام اول : نجوم – اهواز
مقام دوم : اکسین – رامهرمز
مقام سوم : هیات امیدیه – امیدیه

🏀🏀🏀 زیر ۲۳ سال
مقام اول : پژوا ۱ – اهواز
مقام دوم : پژوا ۲ – اهواز
مقام سوم : نفت امیدیه – امیدیه

🏀🏀🏀 بالای ۲۳ سال
مقام اول : کیسان – اهواز
مقام دوم : پژوا – اهواز