مربی جوان و با دانش خوزستانی در تیم ملی
امین بهادر زاده مربی کار بلد و خوش فکر خوزستانی مربی تیم ملی بسکتبال جوانان