امضای توافق نامه همکاری و مشارکت فی مابین هیئت بسکتبال منطقه آزاد اروند و هیئت بسکتبال استان خوزستان در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳، با حضور ریاست محترم هیئت منطقه آزاد اروند جناب آقای سام بوشهری