اعزام تیم مینی بسکتبال دختران خوزستان برای مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی استان یزد

تیم مینی بسکتبال دختران خوزستان برای مسابقات قهرمانی کشور به استان یزد اعزام شد
سرمربی خانم شبیبی
مربی خانم لجمیری
به امید موفقیت تیم خوب مینی بسکتبال استان‌ خوزستان در مسابقات قهرمانی کشور

gdpr-image
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از این وب سایت شما با ما سیاست حفاظت از داده ها موافقت می کنید.
بیشتر بخوانید