اسامی نفرات منتخب المپیاد استعدادهای برتر

اسامی نفرات منتخب المپیاد استعدادهای برتر
توسط کمیته استعدادیابی بسکتبال بانوان خوزستان

۱ مریم کاووسی امیدیه
۲شایا توکلی. اهواز
۳هلیا شجرات. اهواز
۴روژان مرانی. اهواز
۵ پریا مهرمند. دزفول
۶چیدا چراغی دزفول
۷ستایش رستمی زاد. شوشتر
۸ راشدی. امیدیه
۹ارشیدا ممبینی. اهواز
۱۰ نور الزهرا اهواز
۱۱ یگانه اسماعیلی. اهواز
۱۲ ترانه دبیری پور. اهواز
۱۳پریا ظریف. اهواز
۱۴مبینا. بریهی. اهواز

 

gdpr-image
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از این وب سایت شما با ما سیاست حفاظت از داده ها موافقت می کنید.
بیشتر بخوانید