اسامی اولین اردوی انتخابی نفرات برتر نوجوانان تیر ماه ۱۴۰۱
۱-تیام صباحی
۲-ایناس سعدی
۳-مهرنیا خدرایی
۴-فاطیما خدایار
۵-بهار علیزاده
۶-مبینا رحیمی
۷-ارتمیس آلی ور
۸-صنا صیادی
۹-مبینا سلامات
۱۰-مارال ماپار
۱۱-آرمیتا طهماسبی
۱۳-مژگان کمال زاده
۱۴- مینا کمایی
۱۵-طناز محمودی
۱۶-اوا عطایی
۱۷-فاطیما رستمی نژاد
۱۸-ملیسا موسایی
۱۹-اتنا صیادی
۲۰-سارا سقارچی
۲۱-مینا کشاورز
۲۲-حسنا حسونی
۲۳-الینا دریایی
۲۳-ایدا آل داود
۲۴-ملیکا امیری
۲۵-بهار عیدی زاده
۲۶-الناز گندم کار
۲۷-فاطمه راشدی

gdpr-image
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از این وب سایت شما با ما سیاست حفاظت از داده ها موافقت می کنید.
بیشتر بخوانید