ارتباط تلفنی رئیس هیئت بسکتبال خوزستان با برنامه گزارش ورزش استان، با محوریت لیگ برتر بسکتبال و مسائل مرتبط بروی آنتن رفت.

جناب آقای پیرعباسی در بخشی از گفتگوی شب گذشته درخصوص عدم شرکت تیم پتروشیمی در لیگ برتر گفت: هیئت پیگیر این موضوع از طریق مسئولین استانی است.

روابط عمومى هيئت بسكتبال خوزستان