احسان مسرتی به عنوان رئيس كميته مسابقات آقایان استان منصوب گردید.

طی حکمی از سوی ریاست هیئت بسکتبال استان خوزستان با حضور ارزشمند آقایان یار احمدی و طباطبایی، آقای احسان مسرتی به عنوان رئيس كميته مسابقات آقایان استان منصوب گردید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و با تدبیر در انجام وظایف محوله موفق باشند.

روابط عمومی هیئت استان

gdpr-image
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از این وب سایت شما با ما سیاست حفاظت از داده ها موافقت می کنید.
بیشتر بخوانید